ЕКСПЛОРЕР ДООЕЛ

Информации за контакт

Контактирајте нé

Управител:

Г-дин Блаже Илиев,
Дипл. Електро инженер

Локација:

Ул. Коле Неделковски 3/4,
1000 Скопје, Македонија

Телефон:

+389(0)2 3123 888
+389(0)2 321 6848

Факс:

+389(0)2 321 6849

Мобилен

+389(0)71 311 625

E-mail: