Voith Turbo

Ја разбираме нашата работа. И вашиот бизнис.

Voith

Пренос на снага

* Хидродинамички спојки
* Спојки со дијафрагма
* Високофлексибилни спојки
* Запчести спојки
* Хидраулични системи и компоненти
* Вентили отпорни на експлозии
* Спојки за ограничување на момент
* Карданско вратило
* Спојки со променлив број на вртежи

Хидро-електрани

* Генератори
* Турбини
* Пумпи
* Вентили за затварање
* Автоматизација
* Баланс на механички системи
* Баланс на електро системи
* Хидромеханичка опрема
* StreamDiver ™

Voith Turbo за вашиот бизнис

* Рударство
* Хемиска и петрохемиска
* Термо електрани
* Индустрија за нафта и гас
* Индустрија за хартија
* Рециклирање
* Шински возила
* Металургија
* Хидро-електрани
* Енергија од ветар


линк до веб страната на Voith

назад на листата на застапени брендови

Voith