P-Team

Да подигаме заедно

pteam

Производна програма

* Ремени за подигање
* Транспортни мрежи
* Ремени за еднократна употреба
* Алки за поврзување на ремени
* Ремени и мрежи за притегање
* Ремени за влечење и јажиња
* Синтетички јажиња
* Ланци за кревање квалитет 80
* Ланци за кревање квалитет 100
* Ланци за кревање од ИНОКС квалитет 50
* Челични јажиња (Сајли)
* Ланци за шумарство
* Ланци за притегање
* Затегнувачи
* Куки и Молонти
* Алки за подигање
* Ланчани дигалки
* Рачни витли
* Крански ваги
* C Куки
* Вакумски дикгалки
* Греди за вињушкари
* Манипулатори за кабелски барабани
* Клампи за кревање на буриња
* Фаталки за лим и ел. магнети
* Фаталки за бетонски производи
* Фаталки за дрво
* Манипулација на контејнери
* Хидраулични и рачни дигалки
* Кранови
* Греди за подигање
* Опрема за лична заштита и заштитни мрежи


линк до веб страната на P-Team

назад на листата на застапени брендови

P-Team