Nord-Lock

Оргинални подлошки и системи за затегање на навртки

Nord-Lock

Подлошки

* Оргинални подлошки
* Подлошки од X серија
* Подлошки за челични конструкции
* Навртки
* Специјални изведби

Superbolt

* Затегнувачи
* Флексибилни навртки
* Специјални изведби
* EzFit
* HyFit
* Superbolt Алат

Систем експандер

* Навртка и подлошка
* Прицврстувач на завртки со подлошка
* Прицврстувач на завртки со вдлабната подлошка
* Дизајн преку завртки
* Прицврстувач со рамна глава
* Комбинација од повеќе завртки
* Пин со зачекорување
* Надворешен пин
* Специјални изведби

Boltight

* Стандардни затегнувачи
* Подводни затегнувачи
* Затегнувачи за екстремно невреме
* Ехометар и Ехометар+
* TSR+ затегнувачи


линк до веб страната на Nord-Lock

назад на листата на застапени брендови

Nord-Lock