Брендови

Ги застапуваме следните висококвалитетни меѓународни брендови:

Bosch Rexroth, Германија

* Индустриска и мобилна хидраулика
* Линеарна и монтажна техника
* Електро уреди, контролни уреди и редуктори


за повеќе информации за производите на BoschRexroth притиснете овде

Voith turbo, Германија

* Хидродинамички спојки
* Хидроенергетика
* Индустриски сервис
* Пренос на енергија


за повеќе информации за производите на Voith turbo притиснете овде

P-Team, Словенија

* Ланци и ремени за кревање товар
* Транспортни мрежи, челични јажиња
* Ланци за дрвна индустрија и ланци за поврзување
* Куки и молотни
* Рачни дигалки, флашенцуг и затегачи на кабли
* Кранови и греди за кревање


за повеќе информации за производите на P-Team притиснете овде

KAMAT, Германија

* Високопритисни клипни пумпи
* Високопритисни вентили
* Високопритисни млазници
* Високопритисни филтри


за повеќе информации за производите на Kamat притиснете овде

AxFlow, Шведска

* Перисталтични (цревни) пумпи, Запчести пумпи
* Центрифугални пумпи, Ексцентрични завојни пумпи
* Пневсматски пумпи со дијафрагма, Циркулациони и ротирачки пумпи
* Пумпи за монтирање на буре, дозирни пумпи и дозирни системи
* Миксери


за повеќе информации за производите на AxFlow притиснете овде

Challenge PT, Велика Британија

* Ланци, Ланчаници
* Ременици
* Kонусни чаури и главчини
* Стезни прстени
* Спојки: перифлекс, канџести и фрикциони
* Ограничувачи на момент и лежишни единици


за повеќе информации за производите на Challenge PT притиснете овде

Retezy Vamberk, Чешка

* Галови ланци
* Транспортни ланци
* Ланчаници
* Земјоделски ланци
* Ланци за земоделска механизација


за повеќе информации за производите на Retezy Vamberk притиснете овде

Berco, Италија

* Производи за гусеничари
* Ролни и ланци за гусеници
* Заптивни елементи и папучи
* Затегачи, ланчаници и мали гусеничари


за повеќе информации за производите на Berco притиснете овде

ŽDB, Чешка

* Челични сајли
* Жици со високо ниво на јаглен
* Жици со ниско ниво на јаглен
* Разни видови на жици


за повеќе информации за производите на ŽDB притиснете овде

RUD, Германија

* Транспортни системи
* Ковчести елеватори
* Манипулатори за алати до 64 тони
* Спојки за рударска индустрија
* Индустриски ланци за кревање


за повеќе информации за производите на RUD притиснете овде

Nord-Lock, Шведска

* Подлошки
* Superbolt
* Систем експандер
* Boltight


за повеќе информации за производите на NORD-LOCK притиснете овде